۱۳۸۹ اسفند ۳, سه‌شنبه

دنیای جالب آمارهای بالا و جامعه

هرچقدر که پیش بینی در مورد رفتار یک یا چند موجود هوشمند، مشکل است اما هر چقدر که به سطح وسیع تری برویم و رفتار تعداد بیشتری را باهم بررسی کنیم، پیش بینی رفتار کلی آنها (اگر همه آنها را یک یا چند موجود در نظر بگیریم) آسان تر می شود.
زمانی وبسایتی را مدیریت می کردم که تعداد بازدیدکنندگان بالایی داشت. بعضی وقتها که آمار آن را بررسی می کردم می توانستم تعداد بازدیدکنندگان و رفتار آنها در استفاده از منابع را با ضریب خطای چیزی در حدود 0.03 محاسبه کنم،  یعنی می توانستم بگویم که در فلان روز هفته جاری  چند نفر از سایت بازدید خواهند کرد و چه تعداد پرس و جو از پایگاه داده انجام خواهد شد و این پیش بینی حداقل 97 درصد درست خواهد بود، مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
البته این پیش بینی تنها با بررسی آمار تا یک هفته قبل بدست می آمد و واضح است که با بررسی آمار در بازه های طولانی تر مانند ماههای قبل، سالهای قبل، فصل ها، مدت مشابه سالهای قبل و بررسی تاثیر اتفاقاتی که قبلا روی داده بر روی آمار گذشته و در نظر داشتن اتفاقات مشابهی که بعدا قرار است روی دهند و دخیل کردن چند پارامتر تصحیح کننده، می توان ضریب خطا را تا چند دهم درصد دیگر کاهش داد.
تا جایی که می دانم بخشی از جامعه شناسی با بررسی رفتارهای کلی جامعه سر و کار دارد که این خود خیلی جالب و هیجان انگیز است که رفتارها و واکنش‌های کلی جامعه را در پاسخ به رویدادها بررسی کرد. جامعه شناسی قطعا یکی از مهم ترین علوم در سیاست و همینطور بازاریابی است، با استفاده از آن می توان در یک جامعه رهبری را منفور کرد، فردی را رهبر کرد، کالایی را محبوب کرد، نیازی را ضروری کرد، نظامی را عوض کرد و خلاصه زمام کنترل آن جامعه را در دست گرفت.
یادم هست که مدتی قبل در پای مطلبی با عنوان "جامعه جوان ایرانی پیش بینی ناپذیر است"، با شخصی بحثی داشتم که می توان رفتارهای جامعه جوان ایران را پیش بینی کرد و دست آخر هم ایشان فکر کنم ذره ای هم نظرش عوض نشد و من هم متقعاعد نشدم و همچنان می گویم که در مقیاس بالا و دسترسی به داده های آماری کافی، همه رفتارهای کلی موجودات هوشمند تا حد زیادی و البته تا مدت محدودی پیش بینی پذیرند، چون هر چقدر جلوتر رویم درصد خطا در اینگونه پیش بینی ها به صورت تصاعدی بالا خواهد رفت و تنها می توان با تصحیح منطقی آمار از انحراف آن کاست.
بر این اساس حدس می زنم که اتفاقی در ایران خواهد افتاد و زمان آن هم حدودا 6 سال دیگر خواهد بود یعنی 7 سال بعد از سال 1388، در سال 78 اتفاقاتی افتاد که دقیقا یادم نیست چه بود اما از تاثیر پیامدهای سیاسی آن تا حدی مطلعم و بعد از آن در سال 88 اتفاقاتی افتاد که از جهات زیادی این دو اتفاق مشابه و قابل مقایسه هستند و فاصله ی اتفاقات کوچک و متفرقه در کل کمتر شده است. اتفاق بعدی احتمالا در سال 1395 و جدی تر از دو مورد قبلی خواهد بود و این تنها یک حدس بدون علم کافی و بررسی دقیق آماری درباره ی آمادگی جامعه برای یک واکنش پرانرژی است.