تماس

جهت برقراری ارتباط می توانید با آدرس ایمیل زیر تماس بگیرید:
gozar@webgah.net

معمولا به همه ایمیلها پاسخ داده می شود، اما ممکن است ایمیلی دریافت نشده باشد و از این رو اگر با ارسال ایمیلی انتظار جواب داشتید و تا یک هفته دریافت نکردید به معنی آن است که دریافت نشده است و لطفا مجددا سعی در برقراری ارتباط نمایید.

همچنین در صورتی که گفته شما مرتبط با یکی از نوشته ها است می توانید از بخش نظرات آن مطلب استفاده کنید.

ضمنا برای آگاه شدن از هر بروزرسانی می‌توانید یکبار ایمیلی به
gozar-subscribe@webgah.net
ارسال کنید و سپس آن را در میل باکس خود تایید کنید تا آدرستان ثبت شود.